Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Restauranger får stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar

Regeringen har kommit överens om en modell för att stödja restaurangerna i anställningen av arbetstagare och kompensera för de kostnader som företagen inte har kunnat anpassa till det förändrade läge som uppkommit till följd av den lagstadgade begränsningen av verksamheten. Regeringen ska inom de närmaste dagarna överlämna en proposition till riksdagen. Arbets- och näringsministeriet informerar närmare om ikraftträdandet av lagen samt om anvisningarna för hur företag kan ansöka om stöd och få gottgörelse.

Den modell som arbets- och näringsministeriet har berett består av två delar som kompletterar varandra: stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar. Beloppet av stödet och gottgörelsen är företagsspecifikt. Förplägnadsrörelsernas storlek och affärsverksamhetens omfattning är väldigt varierande inom branschen.

Kostnadseffekten av stödet för återanställning uppgår till ca 40 miljoner euro, om 40 000 arbetstagare återanställs. Kostnadseffekten av den gottgörelse som beviljas på grund av verksamhetsbegränsningarna beräknas i sin helhet uppgå till ca 83 miljoner euro för sammanlagt två månader.

Läs mera: