Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

12,4 miljoner euro för pilotprogrammet Kretslopp av näringsämnen

Finland har åtagit sig uppgiften att bli en föregångare inom återvinning av näringsämnen. Spetsprojektet om kretsloppsekonomi som ingår i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram fokuserar på återvinning och återanvändning av näringsämnen samt effektiviserar åtgärderna för att skydda Östersjön. Ett pilotprogram som hör till spetsprojektet ger över 12 miljoner euro för att utveckla och experimentera med innovativa teknologier och logistiska lösningar. Startskottet till pilotprogrammet gavs av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen på spetsprojektseminariet i Helsingfors den 19 april.

Pilotprogrammets mål är bl.a. att bidra till processteknologin för biomassor och logistiken för att återvinna näringsämnen samt att av biomassor utveckla produkter med hög förädlingsgrad. Pilotprogrammet löper över åren 2016–2018. Programfinansieringen är landsomfattande, projektadministrationen sköts av närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Finansieringsansökan öppnas i maj-juni, mer information finns då att få både på ministeriets webbsidor och i tidningsannonser.

Läs mera:


Regional information