Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Kräftsäsongen 2016: Kräftfångsterna väntas bli bra, nya regler gäller för kräftfiskarna

Kräftfiskesäsongen inleds på torsdag 21.7. klockan 12. Sommarens fångster förväntas bli bra, tack vare en tidig vår som gett en lång tillväxtsäsong. Enligt den nya lagen om fiske får endast kommersiella fiskare, registrerade vid NTM-centralen, sälja sina kräftfångster. Registrering krävs inte om man under kräftsäsongen säljer högst 300 kräftor, direkt till konsumenterna.

Naturresursinstitutet samlar in kräftobservationer

Information om kräftobservationer och kräftbestånden tas emot på nätsidan www.kalahavainnot.fi. Informationen behövs bland annat för evaluera hur hotad flodkräftan är och för att planera kräfthushållningen. Informationen om flodkräftsobservationer lämnas inte ut till allmänheten, utan används av rådgivningen, forskarna och fiskerimyndigheterna. Däremot kan man bekanta sig med signalkräftsförekomsterna på nätsidans utbredningskartor.


Regional information