Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Små mängder alger i kustområdet, i övrigt är algläget i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten mestadels lugnt (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Under vecka 32 har små mängder blågröna alger observerats i kustområdet vid observationsplatsen utanför Bergö. Ställvis har förekomster av blågröna alger observerats även i Bergöfjärden och längs stränderna i Kristinestad och Karleby. Algblomningen i den konstgjorda sjön Pitkämö är fortsättningsvis riklig och badförbud gäller vid sjöns badstrand. I övrigt har inga blågröna alger observerats eller rapporterats i insjöarna i NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde.

I onsdags var ytvattentemperaturen vid mynningen av Esse å 23 °C. Även i övrigt är vattnen i området fortsättningsvis exceptionellt varma.

Undvik att använda vatten som innehåller rikligt med blågröna alger, eftersom det kan vara giftigt och kan orsaka bl.a. hudsymptom, ögonirritation och illamående. Även små mängder blågröna alger kan innehålla skadliga mängder alggifter. Håll i synnerhet små barn och husdjur borta från stranden och vattnet när alger kan skönjas. Vatten med blågröna alger ska inte heller användas för bevattning av t.ex. sallad och bär, och inte heller vid bastubad eller matlagning, eftersom gifterna inte försvinner vid kokning.

Tilläggsuppgifter:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990

Blågröna alger blommar i Pitkämönjärvi
Blågröna alger blommar i Pitkämönjärvi. Bild: Liisa Maria Rautio
 


Regional information