Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Ansökan om understöd för vård av byggnadsarvet år 2014 (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Understöd för vård av byggnadsarvet beviljas för kulturhistoriskt värdefulla byggnader, objekt som hör till ett landskapsmässigt och kulturhistoriskt betydande område samt objekt som ligger i en nationell stadspark. Understöden riktas i synnerhet till renoveringar av bostadshus.

Ansökningar anvisas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten senast 31.10.2013 i första hand med den elektroniska ansökningsblanketten på

. Eventuella ansökningar om understöd för år 2014, som lämnats in tidigare, beaktas utan ny ansökan.

Mer information

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa, tfn 0295 027 500, registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi.


Regional information