Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Rakennetun ympäristön lainsäädäntöön paljon uudistuksia (Kaakkois-Suomi)

Ympäristönministeriön, ELY-keskusten ja kuntien maankäytön kysymyksien parissa työskentelevät kohtasivat Kino Kouvolassa 17.–18.5.2017.

Ensimmäisenä päivänä käytiin läpi ajankohtaisia lakiuudistuksia sekä maakuntauudistusta! Toisena päivänä pohdittiin uudistuvia alueidenkäyttötavoitteita ja alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän kehittämistä, josta pidettiin myös paneelikeskustelu.

Paljon uutta tulossa

Ympäristöministeriön ylijohtaja Helena Säteri veti yhteen avauspuheenvuorossaan tulevaa, muutoksia on tulossa paljon. Moni lakiuudistus koskee rakennettua ympäristöä suoraan tai välillisesti, osa liittyen maakuntauudistukseen ja normien purkuun, osa EU lainsäädäntöön.

Isännän puheenvuorossa Pertti Perttola kertoi, millaista on olla Kaakkois-Suomessa ja millaiset rakennetun ympäristön kysymykset ovat ajankohtaisia Kaakon maakunnissa.

Keskiviikko aamupäivänä käytiin läpi tulevia lakimuutoksia, joiden tarkoituksena on sujuvoittaa kaavoituksen ja rakentamisen lupia. Esillä olivat kauppoja koskevat kysymykset, millaisia kaupan yksiköitä saa rakentaa taajamiin ja millaisia taajamien ulkopuolella, tilanne muuttuu uusien lakien myötä.

Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA on tulossa myös kaavoitukseen. Samoin uutta ovat 3D-kiinteistöt. Mitä ne ovat? Kiinteistö, jonka rajat on määrätty kiinteistönmuodostuksessa ulottuvuuksiltaan ja sijainniltaan sekä vaaka- että pystysuunnassa. Lakimuutoksia on tulossa! Kiinteistöjen jakaminen korkeussuunnassa joustavoittaa asemakaava-alueen suuria rakennushankkeita. Maan alla olevat parkkihallit ja tunnelit voidaan muodostaa kiinteistöiksi, jolloin niiden omistaminen ja hallinta yksinkertaistuu. 

Lisää kysymyksiä ja vastauksia maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan tulleesta muutoksesta: www.ym.fi/mrlmuutokset

Urbanzone

Mika Ristimäki SYKEstä esitteli Urbanzone-hanketta, jossa on pyritty miettimään myös tulevaisuuden yhdyskuntarakennetta ja miten tulevaisuus huomioidaan suunnittelussa. Kysymyksiä on paljon ja monia asioita pitää ennakoida, mm. ilmastomuutosta ja kestävämpää elämäntapaa.

Esimerkiksi, miten joukkoliikenne reagoi kauppojen aukioloaikojen muuttuessa, miten kuljetaan töihin ympärivuorokauden? Miten julkinen- ja kevytliikenne saadaan toimimaan jouhevasti ja näin vähennetään ilmastokuormitusta?

Tutkimuksessa on käyty läpi esimerkiksi päätöspolkuja, eli sitä miten asiat käsitellään ja miten ne etenevät.

Leena Stranden Pirkanmaan ELY-keskuksesta kommentoi edellistä. Hän pohti vähähiilisen ja kestävän maankäytön kysymyksiä, jotka ovat koko ajan keskeisimpiä alueidenkäytön suunnittelussa. Hän pohti myös miten saada asukkaat mukaan kaavoitukseen?

Maakuntauudistuksessa muuttuu rakennetun ympäristön ohjaus

Koko alueidenkäytön suunnittelujärjestelmääkin ollaan uudistamassa, tavoitteena on tietopohjan laajentaminen, digitalisaatio sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen lisääminen

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamista pohdittiin Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osaston Antti Irjalan johdolla. Maankäyttö- ja rakennuslain (=MRL) ja toimintaympäristön muuttumisen lisäksi tulee paljon uusia huomioon otettavia asioita. Näitä ovat mm. ilmastopolitiikka ja energiakysymykset, aluerakenteen erilaistuminen ja väestömuutokset, kaupunkiseutujen kasvu ja kaupungistuminen, liikkumisen murros, digitalisaatio sekä muutokset hallintorakenteissa.

Tavoite on kuitenkin sama kuin ennenkin; " Luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä" on edelleenkin hyvä lähtökohta.

Mitkä ovat kaavoitusjärjestelmän ydintehtävät? Yhä tarvitaan yhteisiä periaatteita ja yhteiset linjat, jotka on tärkeää huomioida kaikessa merkintöjen ja määräysten kehittämisessä, samoin kuin rakennetun ympäristön suunnittelun toteutuksessakin.


Regional information