Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Rakennetaan Suomesta Euroopan paras työtekopaikka vuoteen 2020 mennessä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Suomea rakennetaan Euroopan parhaaksi työntekopaikaksi vuoteen 2020 mennessä. Siksi Pirkanmaan alueen työpaikoilla olisi kiinnitettävä enenevästi huomiota osaamiseen ja oppimiseen, luottamuksen ja yhteistyön rakentamiseen, terveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen.

"Kyse on mitä suurimmassa määrin verkostoyhteistyöstä, jossa kaikki osapuolet tuovat oman panoksensa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi", toteaa Pirkanmaan Työelämä 2020 -alueverkoston verkostovastaava Johanna Ahlgren-Holappa.

Pirkanmaan Työelämä 2020 -alueverkoston tavoitteena on herättää kiinnostusta työelämän kehittämiseen, jakaa tietoa, tarjota välineitä ja tukea työpaikkojen tarpeista lähtevää työelämän laadun kehittämistä. Luonnollisesti yhteistyössä toimien ja toistensa palvelut tuntien ja toisiaan arvostaen. Olemme asettaneet kuluvalle vuodelle seuraavat tavoitteet:

 • Lisätä työpaikoilla tietoa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhtäaikaisen kehittämisen merkityksestä.
 • Nuorten työelämävalmiuksien parantaminen.
 • Verkoston toimijoiden asiantuntijuuden lisääminen yritysten ja työpaikkojen kehittämistyön tukemiseksi.

Pirkanmaan alueen työelämätoimijoihin eli Työelämä 2020 -alueverkostoon kuuluvat:

 • Ylijohtaja Leena Vestala, Pirkanmaan ELY-keskus, pj.
 • Aluepäällikkö Niina Heikkilä, JHL/SAK
 • Toimitusjohtaja Jari Jokilampi, Pirkanmaan Yrittäjät
 • Lakimies Jouni Kallioluoma, LSS AVI Työsuojelun vastuualue
 • Aluejohtaja Rauno Hanhela, Työterveyslaitos
 • Johtaja Peer Haataja, Tampereen kauppakamari
 • Professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto
 • Tuotantojohtaja Jorma Suonio, Tampereen kaupunki
 • Koulutusasiantuntija Johanna Ahlgrén-Holappa, Pirkanmaan ELY-keskus
 • Palvelujohtaja Regina Saari, Pirkanmaan TE-toimisto

Kaikki asiasta kiinnostuneet ja tavoitteisiin sitoutuvat tahot ovat tarvetulleita mukaan.

www.tyoelama2020.fi

Lisätietoja antaa koulutusasiantuntija Johanna Ahlgren-Holappa, puh. 0295 036 043


Regional information