Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Fördelningen av strukturfondsmedlen landskapsvis fastställdes

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling fattade den 22 januari 2014 beslut om den landskapsvisa fördelningen av den finansiering som omfattas av det regionala beslutsfattandet under den kommande perioden för strukturfondsprogrammet för Fastlandsfinland. Fördelningen baserar sig på förslag som landskapen i östra och norra Finland samt södra och västra Finland själva har berett och lämnat till ministeriet.

De regionala myndigheterna (landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna) får årligen till sitt förfogande en bevillningsfullmakt för finansiering av företagsstöd- och andra utvecklingsprojekt. Beslut om fördelningen mellan landskapen och myndigheterna av de strukturfondsmedel som årligen står till förfogande fattas nationellt, i statsrådet.

Läs mera:


Regional information