Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Bärgningen av vitmossa borde styras till utdikade myrar (landskapen i Österbotten)

Bärgningen av vitmossa borde styras till sådana områden som inte längre är i naturligt tillstånd konstaterar en samarbetsgrupp som utrett miljökonsekvenserna av bärgningen av mossa. Dessutom borde bärgningsmetoden utvecklas så att man kan trygga vitmossans möjligheter att förnya sig i bärgningsområdena. Arbetsgruppen anser också att man i framtiden skulle kunna odla vitmossa i de områden som tidigare använts för torvproduktion.

Samarbetsgruppen för utredningen av miljökonsekvenserna av bärgningen av mossa tillsattes av miljöministeriet den 29 januari 2021. Samarbetsgruppen hade till uppgift att beskriva den lagstiftning som gäller bärgning av vitmossa och de olika riktlinjerna och strategierna och att utreda de frivilliga och lagstadgade anmälnings- och tillståndsförfarandena och Green deal-avtalets lämplighet för bärgningen av mossa. Samarbetsgruppens enhälliga slutrapport godkändes den 28 januari 2022.  

Förutom samarbetsgruppen har miljöministeriet år 2021 även finansierat två andra projekt i fråga om bärgning av vitmossa. Finlands miljöcentral SYKE har genomfört ett projekt där man utredde mångfalden och miljökonsekvenserna i samband med bärgningen av vitmossa, och Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral har genomfört ett projekt där man utvecklade anvisningarna, förfarandena och uppföljningen. Det datamaterial som projekten producerade utnyttjades i samarbetsgruppens arbete och slutrapport.

Läs mer om arbetsgruppens arbete och om slutrapporten (ym.fi)