Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Rahat pintaan! Information om offentlig finansiering för restaurering av vattendrag har samlats på en ny webbplats

Webbplatsen rahatpintaan.fi är avsedd som ett verktyg för alla som har en idé, ett behov eller en plan för restaurering av vattendrag och för att förbättra vattenkvaliteten. Det finns offentlig finansiering för många olika typer av lokala och nationella projekt, men hittills har informationen varit splittrad. För första gången finns grunduppgifterna för fler än tjugo finansieringskällor samlade på samma webbplats.

Via webbplatsen kan du kontakta miljöärendenas kundtjänst som ger mer information och vid behov hänvisar frågorna till de regionala NTM-centralerna.

Offentlig finansiering kan sökas för att förbättra status i både hav, sjöar, älvar och grundvatten. Projekten kan vara praktiska restaureringsåtgärder men även till exempel en förminskning av avrinningsområdenas näringsbelastning. De sökande kan vara bland annat kommuner, föreningar, stiftelser, läroanstalter och delägarlag. De flesta projekt genomförs i samarbete så på webbplatsen rahatpintaan.fi samlas även information och anvisningar för hur man söker en projektpartner.

Webbplatsen har skapats av NTM-centralen i Nyland, miljöministeriet och Finlands miljöcentral som en del av kommunikationen om vatten- och havsvården. Huvudmålet för vattenvården är att yt- och grundvattnet ska vara i gott skick.

Mer information:

Projektchef Jenni Jäänheimo, miljöministeriet, tfn 050 439 3683

Projektchef Mauri Karonen, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 403


Regional information