Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Puutuotealan, matkailun ja liike-elämän palvelujen toimialanäkymät julkaistu

TEM Toimialapalvelu on julkaissut tänään verkkosivuillaan katsaukset puutuotealan, matkailun ja liike-elämän palvelujen lähiaikojen näkymistä. Katsaukset ovat laatineet toimialapäälliköt Pasi Loukasmäki, Susanna Jänkälä ja Timo Metsä-Tokila, jotka ovat omien alojensa asiantuntijoita ELY-keskuksissa. Kehitysarviot on laadittu loppuvuonna 2015 julkaistavien toimialaraporttien tueksi.

Susanna Jänkälän mukaan matkailukysynnän alkuvuosi on haasteellinen, mutta loppuvuosi näyttää paremmalta. Viime vuoden 19,8 miljoonasta yöpymisestä ulkomaisten matkailijoiden osuus oli 29 %. Tässä on vähennystä vuoteen 2013 verrattuna 2,8 prosenttiyksikköä venäläisten matkailijoiden määrän vähentyessä 17 prosentilla. Matkailun peruskysyntä tulee jatkossakin kotimaasta, mutta pitkällä tähtäimellä yritysten kasvu voi tapahtua vain kansainvälistä kysyntää lisäämällä.

Puutuoteala kaipaa kipeästi lisää vientiä. Puurakentamisen kasvu avaa uusia mahdollisuuksia puutuotteiden valmistajille. Pasi Loukasmäen mukaan puutuoteteollisuus voisi päästä kiinni uuteen kasvuun välijalostusta kehittämällä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi rakentamisessa käytettävien valmisosien ja elementtien varustelua ja rakentamista tehtaissa niin, että rakennuksen kokoaminen työmaalla on nopeaa, helppoa ja kuivaa rakentamista.

Timo Metsä-Tokila arvioi, että IT-alan kasvu vetää koko liike-elämän kenttää nousuun. Erityisesti ohjelmistoalan kehitys näyttää positiiviselta. Positiivisen kehityksen takana on digitalisaation leviäminen ja sen toimintaperiaatteiden soveltaminen yhä uusille aloille ja toimintoihin. Ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin merkitystä korostaa niiden rooli korkeasti koulutettujen henkilöiden työllistäjänä. Tällä hetkellä alalla rekrytoivat ensisijaisesti pienet ja keskisuuret yritykset.

Elintarvikealan toimialanäkymät julkaistaan lähiaikoina. Toukokuussa julkaistaan vielä kaivosalan jauusiutuvan energian kehitysnäkymät.

 


Regional information