Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Snabbguiden om rivningsarbete är färdig (Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

I snabbguiden för rivningsarbete beskrivs hur ett rivningsprojekt genomförs på ett högklassigt sätt och i enlighet med målen för cirkulär ekonomi.

Guiden har gjorts upp som hjälpmedel i synnerhet för fastighetsägare och byggherrar som planerar rivningsprojekt. Vi hoppas att innehållet även är till nytta för dem som i praktiken planerar och genomför rivningsprojekt samt för tillsynsmyndigheterna.

Guiden är en komprimerad översikt om hur ett modernt rivningsprojekt ska genomföras. Informationsinnehållet grundar sig på miljöministeriets publikationer om rivningsarbete, rivningskartering och cirkulär ekonomi i rivningsprojekt.

Guiden har utarbetats i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens styrnings- och utvecklingsprojekt.