Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Puhuri Oy:n Piipsannevan (Haapavesi) tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy (Pohjois-Pohjanmaa)

Puhuri Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Haapaveden Piipsannevan alueelle Siikalatvan ja Kärsämäen kunnanrajojen välittömään läheisyyteen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 14.3.–12.4.2019 Haapaveden kaupungin sekä Siikalatvan ja Kärsämäen kuntien virastoissa ja verkkosivuilla sekä osoitteessa ymparisto.fi/piipsannevantuulivoimayva.

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 26.3.2019 Kanteleen Voiman toimitilassa (Turvetie 112, Haapavesi) klo 17.30. Kahvitarjoilu klo 17.00. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavan (Puhuri Oy) ja YVA-konsultin (FCG Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 12.4.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 13.5.2019. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville osoitteeseen
ymparisto.fi/piipsannevantuulivoimayva.

Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta. Arvioinnissa tarkastellaan alustavasti myös aurinkoenergiatuotannon sijoittamista alueelle.

Suunnitellut voimalat ovat lieriötornimallisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on noin 4-8 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Nollavaihtoehdon (VE0, tuulivoima- tai aurinkovoimahanketta ei toteuteta) lisäksi arvioinnissa tarkastellaan hankevaihtoehtoa VE1, jossa alueelle rakennettaisiin enintään 50 tuulivoimalaa sekä vaihtoehtoa VE2, jossa alueelle rakennettaisiin 41 voimalaa.

Sähkönsiirto hankealueelta valtakunnanverkkoon on tarkoitus järjestää hankealueen länsipuolelle sijoittuvan Fingrid OYj:n Haapavesi-Pyhäkoski 220 kV (tulevaisuudessa Metsälinja 400 kV ja 110 kV) voimajohdon kautta tai vaihtoehtoisesti hankealuetta sivuavan Fingrid Oyj:n Petäjävesi-Nuojua 220 kV (tulevaisuudessa 110 kV) voimajohdon kautta. Sähkönsiirron suunnittelussa varaudutaan myös mahdollisesti tulevaisuudessa rakentuvaan aurinkovoimatuotantoon.

Teollisen mittakaavan aurinkosähkön tuotantolaitokset koostuvat yhteen kytketyistä aurinkopaneeliryhmistä, inverttereistä sekä jakelumuuntajista. Yhteen aurinkopaneeliryhmään voidaan liittää noin 2800 yksittäistä aurinkopaneelia, joiden yhteenlaskettu teho on 1 MW. Yli 10 MW tuotantolaitos tarvitsee lisäksi muuntoaseman. Aurinkopaneelit asennetaan maahan paalujen, tukipilareiden tai jalustojen päälle.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liisa Kantola, puh. 0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Puhuri Oy, Tuomas Ylimaula, puh. 050 454 9289, etunimi.sukunimi@puhuri.fi

YVA-konsulttina toimii FCG, Leila Väyrynen, puh. 040 5412 306, etunimi.sukunimi@fcg.fi


Regional information