Navigeringsmeny

Regional information

Servicenivåutkasten på förbindelsefartygsrutterna i Borgå och Sibbo kan kommenteras i tjänsten utlåtande.fi fram till 28.2.2020 (Nyland)

NTM-centralen i Egentliga Finland ber om kommentarer på servicenivåutkasten på förbindelsefartygsrutterna i Borgå och Sibbo av kommunerna, förbindelseanvändarna samt övriga intressenter fram till 28.2.2020. I planeringen av servicenivån har man betonat möjligheten till boende i skärgården året runt. Under den kommande avtalsperioden utgör förbindelsefartygsrutterna i Borgå och Sibbo ett serviceavtal vilket gör det möjligt att överföra förbindelsefartygsrutten i Sibbo från den understödda rutten till kretsen för ett omfattande serviceavtal. Den väsentligaste förändringen av servicenivån är de ökade sommarturerna på rutten i Borgå. Servicenivåbeskrivningarna utarbetas för konkurrensutsättning av tjänsterna och de färdigställs utifrån utlåtanden. Konkurrensutsättningarna av serviceavtalen inleds i februari 2020.

Utkasten har utarbetats under sommaren 2019 utifrån kommentarer på enkäter, evenemang för allmänheten från september, trafikstatistik, kända trafikbehov samt marknadskundrespons från företag intresserade av rutternas operation. Utgångspunkten för planeringen har varit skärgårdens bofasta invånarnas möjligheter att bo och leva i skärgården året runt. Rutternas servicenivå hålls huvudsakligen oförändrad.

Under den kommande avtalsperioden 2021–2026 utgör förbindelsefartygsrutterna i Borgå och Sibbo ett serviceavtal som är verksamhetsmässigt och ekonomiskt effektiv. Förändringen gör det möjligt att överföra förbindelsefartygsrutten i Sibbo från den understödda rutten till kretsen för ett omfattande serviceavtal.  De väsentligaste förändringarna i servicenivån hör ihop med Borgåruttens sommartidtabell, till vilken man tillägger turer. I Pörtö finns ett naturobjekt vilket har lett till en kapacitetsbrist särskilt under sommarperioden. I fortsättningen stannar förbindelsebåtarna, som staten anskaffat, vid Nylands friluftsområdesförenings brygga på vissa turer.

Övriga förändringar hör ihop med att öarna avlägsnas från förbindelsebåtarnas krets eftersom öarna inte har en enda registrerad bofast person eller näringsverksamhet. Även ändamålsenliga bryggkonstruktioner saknas. Därmed finns inga grunder för att fortsätta trafikeringen.

Konkurrensutsättningarna av serviceavtalen inleds i februari 2020. Syftet är att de nya avtalen undertecknas cirka ett år före avtalsperioden inleds i april–maj år 2020. Det nya servicenivåavtalet och trafikering enligt de nya servicenivåbestämmelserna tas i bruk efter konkurrensutsättningen 1.5.2021.

Länk till utlåtandetjänsten: https://urly.fi/1s36

Ytterligare information: Jari Nieminen, sakkunnig inom skärgårdstrafiken, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 023 028, jari.nieminen@ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)