Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Forskningsprojekt som bidrar till ren- och naturnäringar och utveckling av skoltområdet har valts

Jord- och skogsbruksministeriets anslag för att finansiera forskningsprojekt som främjar ren- och naturnäringar samt utveckling av skoltområdet uppgår i år till ca 350 000 euro. Projekten som pågår från ett till tre år finansieras ur Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera.

Efterlysningen av projekt hösten 2015 gav sammanlagt 18 projektförslag. Av dessa får fem projekt finansiering. Projekten gäller renarnas hälsa, samordning av användningen av naturresurser i renskötselområdet och inventering av lavbetesmarkerna i renskötselområdets norra del. Finansiering beviljas också för ett projekt som har målet att utveckla skoltområdet och ett projekt som ska förvalta laxbestånden i Tana älv.

Projekten administreras av NTM-centralen i Lappland

Hösten 2016 ska NTM-centralen i Lappland ta över administrationen av projekt som gäller Makeras ren- och naturnäringsforskning. Tiden för efterlysning av projekt ändras samtidigt från hösten till början av året. Hösten 2016 blir det ingen projektefterlysning, utan NTM-centralen i Lappland ordnar antagligen efterlysningen i januari-februari 2017.

Läs mer:


Regional information