Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Ersättningarna för skador som drabbat renäringen utbetalas i dag

Kuvassa on poro. Kuvaaja Ksenia Senkova.

Skador som drabbat rennäringen ersattes nu för första gången. Ansökningarna om ersättning behandlades vid NTM-centralen i Lappland. Behandlingen av ersättningsansökningarna tog lång tid på grund av det stora antalet ansökningar och de nödvändiga förfrågningarna om tilläggsuppgifter. Ansökan om ersättning för skador som drabbat rennäringen var av engångsnatur och gällde endast skador som snö- och väderförhållandena orsakade rennäringen vintern 2019–2020.

Läs mer:

Ersättningarna för skador som drabbat rennäringen vintern 2019–2020 betalas fr.o.m. 10.12.(ruokavirasto.fi)