Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Stöd för renhushållning kan i fortsättningen ansökas via nätet

I år kan man för första gången ansöka om stöd för renhushållning i e-tjänsten. Ärendehanteringen i e-tjänsten är snabbare än med pappersblankett. Bilagor till ansökan kan skickas via ärendehanteringstjänsten och uppgifterna för renförteckningen förmedlas direkt från renbeteslaget till NTM-centralen i Lappland som handlägger ansökningarna.

Stödet söks via e-tjänsten Vipu där utövare av renhushållning kan logga in med nätbankskoder eller Mobil ID. Ansökningstiden börjar 10.8.2020 och avslutas 1.9.2020. Noggrannare anvisningar för ansökan om stödet publiceras i augusti.

Livsmedelsverket uppmuntrar att sköta sina ärenden via nätet men vid behov kan man fortsättningsvis också ansöka om stödet med pappersblankett. Ansökningsblanketten publiceras på webben livsmedelsverket.fi då ansökan börjar. Ansökan lämnas in till NTM-centralen i Lappland.

Stödet betalas ut åt utövare av renhushållning i oktober 2020. Stödsumman som betalas ut är 28.50 euro per ren.

 

Läs mera: