Navigeringsmeny
Vattensituationen - ingressi

Vattensituationen

NTM-centralerna följer vattenståndet i sjöarna och vattendragen samt vattnets kvalitet i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). NTM-centralerna styr och utvecklar regleringen av sjöarna och vattendragen.

Information om vattensituationen:


Regional information


Regional information

Vesitilanne - Pohjois-Pohjanmaa

Tulvat ovat sää- ja vesistöolosuhteista johtuva luontainen ilmiö. Pohjois-Pohjanmaa on vähäjärvistä ja maastoltaan varsin tasaista. Virtaaman ja vedenkorkeuden vaihtelut ovat suuria ja tulvat rajuja. Kevään sulamisvesistä aiheutuu jonkin asteisia tulvia lähes joka vuosi. Eräissä vesistöissä ongelmana ovat jääpatotulvat ja viime vuosina myös äkilliset rankkasateiden aiheuttamat tulvat sekä hyytötulvat.

Tulvasuojelu ja tulviin varautuminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus varautuu vuosittain tulvien torjuntaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Lain mukaan tulvasuojelusta huolehtiminen kuuluu ELY-keskukselle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulvantorjuntaorganisaatio vastaa alueellaan tulvatilanteen seuraamisesta, ennakkotoimista ja tulvanaikaisista torjuntatöistä. Mahdolliset pelastustoimenpiteet kuuluvat pelastusviranomaisille (palokunnille).

Tulvavahinkoja pyritään rajoittamaan luonnonjärvien ja tekojärvien säännöstelyillä, pengerryksillä ja erilaisilla tulvantorjunta toimenpiteillä sekä rakentamisen ohjauksella.

Ennakkotoimenpiteinä ennen sulamisen käynnistymistä tehdään myös lumen vesiarvojen ja jään paksuuden mittauksia. Mikäli jääpatoriski ennakoidaan suureksi, voidaan jäätä heikentää ajamalla railoja jääurakoneella. Vesi- ja tulvatilanteita seurataan nykyisin varsin luotettavasti vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.