Navigeringsmeny

Regional information

Pomarkunjoen uusi silta avataan liikenteelle ensi viikolla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Pomarkun keskustassa sijaitsevan Pomarkunjoen sillan rakentamistyöt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että uusi silta otetaan yleisen liikenteen käyttöön ensi viikolla eli viikon 20 aikana. Uusi silta rakennettiin vuonna 2017 puretun sillan paikalle. Uudesta sillasta on tehty vanhan sillan näköinen käyttämällä rakentamiseen vanhasta sillasta purettuja kiviä. Uudella sillalla ei kuitenkaan tarvita enää painorajoitusta. Siltapaikan viereen rakennettu varasilta puretaan, kun uusi silta avataan liikenteelle. Uuden sillan liikenteelle avaamisen jälkeen parannetaan vielä sillan lähiympäristöä mm. kiveyksillä, nurmetuksilla ja istutuksilla.

Kuvassa uusittu Pomarkunjoen silta

Vanha Pomarkunjoen silta jouduttiin purkamaan vuonna 2017 huonon kunnon ja kivien liikkeiden vuoksi. Uuden sillan rakennustyöt aloitettiin toukokuussa vuonna 2019. Nyt rakennettu uusi silta on tehty vanhan sillan paikalle ja on siltatyypiltään teräsbetoninen jatkuva laattakehäsilta, joka on verhoiltu kivellä. Kiviverhous on tehty vanhan sillan kivistä. Sillan rakentaminen vanhan näköiseksi on huomattavasti työläämpää kuin uuden betonisillan rakentaminen. Pelkästään kivien asentaminen paikoilleen vei useita viikkoja.

Oman haasteensa työmaan aikatauluihin toi rakennustyömaan alla virtaava Pomarkunjoki, jonka virtaamaa ohjailtiin tarvittaessa siltapaikan vieressä olevalla neulapadolla.  Vedenpinta oli viime talvena erityisen korkealla, mikä on aiheuttanut pieniä viivästyksiä eri työvaiheissa. Heti kun veden virtaama hieman laskee, tehdään loput työt uomassa eli puretaan perustusten muotit ja poistetaan joenpohjasta työaikaisen sillan tukipaalut. Urakan kokonaisaikataulu pysyy kuitenkin urakkasopimuksen mukaisena.

Uuden sillan leveys on säilynyt entisenlaisena eli 5,1 m levyisenä. Uudella sillalla ei kuitenkaan tarvita enää painorajoitusta.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Kreate Oy.

LISÄTIETOJA                              

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596                                         

- Kreate Oy: työpäällikkö Jari Humalajoki, puh. 0400 437 884

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)