Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Nordisk konferens om vattenvård pågår i Vasa (Österbotten)

En nordisk konferens om vattenvården (Nordic WFD Conference) ordnas i Vasa 21–23.5.2019. Som värd i Vasa fungerar NTM-centralen i Södra Österbotten. Syftet med evenemanget är att främja nordiskt samarbete inom verkställandet av EU:s ramdirektiv för vatten.

Konferensen pågår i tre dagar och den första dagen är en allmän, gemensam konferensdag. Talare kommer från alla nordiska länder och de representerar såväl ländernas förvaltning som sakkunnigorganisationer. I anförandena presenteras såväl verkställandet av ramdirektivet för vatten som forskning som gjorts den senaste tiden om olika vattenrelaterade teman.  

Den andra dagen ordnas workshoppar för sakkunniga kring olika delområden inom vattenvården. Bland annat kommer man i workshopparna att arbeta kring problem med föroreningar i vattendragen, grundvattenfrågor och hydromorfologi.

Evenemangets tredje dag får konferensgästerna bege sig på utfärd till olika objekt i Vasatrakten, allt från världsarvet Kvarkens skärgård till vattenverket vid Molnträsket och Bock's Corner.

Nordiskt samarbete

Många frågor som ansluter till vattendrag överskrider de geografiska gränserna. De nordiska länderna har många gemensamma utmaningar och det fordras samarbete för att finna lösningar. Genom att dela idéer och synpunkter under konferensen, systematiskt utveckla administrationen och sprida god praxis skapas gemensamma lösningar.

Det nordiska samarbetet har effektiverat informationsutbytet mellan vattenvårdare och vattenforskare i frågor som gäller verkställandet av ramdirektivet för vatten. Det här nätverksskapandet förbättrar också de nordiska ländernas ställning inom den europeiska vattenpolitiken och säkerställer att den anpassas till nordiska förhållanden.

Mer information:

 

 

 

 

 


Regional information