Navigeringsmeny

Regional information

Pohjois-Savossa suojeltu jo yli 5000 hehtaaria metsäalueita METSO -ohjelman keinoin (Pohjois-Savo)

Maanomistajat ovat voineet tarjota metsäalueitaan suojeltavaksi vapaaehtoisesti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman, METSOn kautta. Pohjois-Savossa suojeltiin vuonna 2019 yhteensä  504 hehtaaria metsäalueita 52:lla eri kiinteistöllä. Verottomia rauhoituskorvauksia ja kauppahintoja maksettiin noin 3,33 M€.  Suurimmat kohteet olivat Vesannon Kaijansuo 88 ha, Kangaslammen Nyytilän metsä 39 ha ja Rautalammen Sompamäki 28 ha.

Maanomistajat ovat Pohjois-Savossa ottaneet vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelman (METSO) hyvin vastaan.  Pohjois-Savon ELY-keskus on vuosina 2005-2019 suojellut yhteensä 421 metsäaluetta yhteispinta-alaltaan 5 178 ha.  Tavoite 6 600 ha saavutetaan vuoden 2022 aikana näillä näkymin. Suojeltujen kohteiden keskimääräinen pinta-ala on ollut noin 12 hehtaaria. Maanomistajille on maksettu Pohjois-Savossa Metso-suojelusta verovapaita korvauksia yhteensä 29,78 miljoonaa euroa.

Maanomistajia pyydetään tarjoamaan kohteitaan suojeluun edelleen. Lehdot, vanhapuustoiset kangasmetsät ja korvet ovat toivomuslistalla. Lehtojen aluskasvillisuus on ruohovaltainen, puustoltaan lehdot voivat olla kuusi- tai lehtipuuvaltaisia. Suojelun arvoisissa kangasmetsäkohteissa on usein lahopuuta, eri-ikäisrakenteisuutta ja puulajisuhteet ovat monipuoliset. Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset korvet ovat harvinaistuneet ja suojelun arvoisia suokohteita. Luonnonsuojelualueen läheisyys lisää METSO -kohteen arvoa.

METSO -ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja sitä kautta mahdollistaa lajien ja luontotyyppien säilyminen myös tulevaisuudessa. ELY-keskus toteuttaa pysyvää suojelua, kun taas Suomen Metsäkeskus tekee määräaikaisia ympäristötukisopimuksia pienialaisempiin metsälakikohteisiin.

 

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY -keskuksen Metso-vastaavat

Anne Grönlund, anne.gronlund(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 779
Marko Haavisto, marko.haavisto(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 798 (paikalla 6.4.2020 alkaen)

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)