Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 6.3.2019 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,96 m, mikä on täsmälleen tasan ajankohdan keskimääräinen arvo. Pinnankorkeuden muutossuunta on vastakkainen keskimääräiseen nähden, kun alkuvuoden aikana pinta on noussut 6 cm.  Helmikuun lämpimät vaikuttivat kuitenkin yllättävän vähän, virtaaman lisäys Kallaveteen laskevilla alueilla oli pieni. Kevään tulvaennuste on toistaiseksi hyvin maltillinen.  

Iisalmen reitin pääaltaat Onkivesi ja Porovesi ovat säännöstelyluvan mukaisesti laskevan pinnankorkeuden kaudella. Kiuruvesi on normaalitasolla, mutta juoksutus on hyvin pientä. Helmikuu ei saanut Kiuruveden yläpuolisia vesiä liikkeelle.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa olevan Haukiveden pinta on ollut laskusuunnassa kesäkuusta 2018 asti. Haukiveden pinta on nyt 18 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana lukemassa N2000+ 75,83. Vesistöennuste odottaa Haukiveden pinnan kääntyvän nousuun lähiviikkoina, edellinen empimisvaihe oli helmikuun puolessa välissä.

Nilsiän reitillä Syvärin pinta on selvästi yli ajankohdan keskimääräisistä vedenkorkeuksista, mutta Vuotjärvi on lähellä keskimääräistä. Pinnat on säilytetty juoksutuksista tinkimällä, koska tulovirtaamaennuste on huomattavasti viimevuotista pienempi. Juojärven pinta on ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon tasolla ja pinnan lasku jatkunee vielä kuukauden verran.

Rautalammin reitillä säännöstelemättömät Pielaveden, Iisveden, Suonteen, Hankaveden ja Konneveden korkeudet ovat edelleen hiukan laskevia. Koko reitillä ollaan 5 - 35 cm alle ajankohdan keskiarvon, mutta ajankohdan minimihavaintoihin on vielä matkaa. Hankaveden pinta on eniten alle keskiarvon, mutta Konnevesi on lähimpänä ajankohdan pienintä havaintoa.

Pohjavesihavaintopaikoilla vesivarastot ovat vähissä. Nykyisessä säätilassa uuden pohjaveden muodostumista ei juurikaan tapahdu. 

Järvien jäätilanne on tilastojen valossa keskimääräinen. Pohjois-Savon virallisilla jäähavaintopaikoilla on mitattu 4-54 cm jäänpaksuudet. Mahdollisesti kohvakerrosten väliin on jäänyt jäätymättömiä kerroksia ja jään kantavuus ei ole huolettomasti riittävä raskaisiin kuljetuksiin. Nyt pakkasviikolla pintakerros on riittävä jalankulkuun lähes joka paikassa.

Lumen vesiarvo on lähes koko Pohjois-Savossa vähintään 100 mm, mikä on maakunnan etelä- ja länsiosissa jopa tavanomaista enemmän. Kuopiosta Kiuruvedelle ja Vieremälle ulottuvalla alueella taas 100 mm on pienenpuoleinen lumen vesiarvo.  Selvästi enemmän lunta on Koillis-Savosta Kajaanin suuntaan ulottuvalla selänteellä, jossa lukemat ovat 150-200 mm. 

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, p. 0295 026 823, ilkka.maksimainen(at)ely-keskus.fi


Regional information