Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 4.1.2019 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,90 m, mikä on 15 cm vähemmän kuin ajankohdan keskimääräinen arvo. Pinnanmuutokset ovat hitaita niin kauan kuin säätila säilyy pakkasella ja sateet tulevat lumena. Silloin valuntaa ei synny lumensulamisesta tai suorasta vesisateesta.  

Iisalmen reitin pääaltaat Onkivesi ja Porovesi ovat ajankohtaan nähden matalalla ja juoksutukset ovat minimissä. Pinnat saavat toisaalta olla nykytasollaan helmikuulle ennen säännöstelyluvan vaatimaa kevätkauden pinnanalentamista. Kiuruvesi on normaalitasolla, mutta juoksutus on hyvin pientä.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa olevan Haukiveden pinta on ollut laskusuunnassa kesäkuusta 2018 asti. Haukiveden pinta on nyt 20 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana lukemassa N2000+ 75,88. Vesistöennuste odottaa Haukiveden pinnan laskevan koko talven ajan.

Nilsiän reitillä kaikki altaat ovat lähellä tai jopa yli ajankohdan keskimääräisistä vedenkorkeuksista. Pinnat on säilytetty juoksutuksista tinkimällä.  Juojärven pinta on noin 5 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon.

Rautalammin reitillä säännöstelemättömät Pielaveden, Iisveden, Suonteen, Hankaveden ja Konneveden korkeudet ovat edelleen hiukan laskevia. Koko reitillä ollaan 15 - 50 cm alle ajankohdan keskiarvon, mutta ajankohdan minimihavaintoihin on vielä matkaa. Hankaveden pinta on eniten alle keskiarvon, mutta Konnevesi on lähimpänä ajankohdan pienintä havaintoa.

Pohjavesihavaintopaikoilla vesivarastot ovat vähissä. Nykyisessä säätilassa uuden pohjaveden muodostumista ei juurikaan tapahdu.  

Järvien jäätilanne on huono, kun tilannetta tarkastelee jäällä liikkumisen kannalta. Vuodenvaihteen runsaat lumisateet aiheuttivat jäiden painummisen ja lumikerroksen kastumisen. Välillä vallinnut kova pakkanen jäädytti pintakerroksen, jonka päälle satanut uusi lumi jäänee eristeeksi. Todennäköisesti kohvakerrosten väliin on jäänyt jäätymättömiä kerroksia ja järvi voi olla hankalasti liikennöitävä millään välineellä.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus,
puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Regional information