Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Pohjois-Savon ELY-keskus rahoittaa 5 miljoonalla eurolla suuren mittakaavan kalankasvatusinvestointia Varkaudessa (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMTR) Keski-Savon teollisuuskylä Oy:lle rahoitusta kalan kasvatukseen tarkoitetun hallin rakentamiseen 1,8 miljoonaa euroa ja Finnforel Oy:lle kalankasvatuksessa tarvittavan kiertovesitekniikan ja altaiden hankintaan 3,125 miljoona euroa. Varkauden kalatalousinvestointien kokonaiskustannukset ovat yhteensä hieman yli 11 miljoona euroa. Hankkeen työllisyysvaikutus on 16 henkilötyövuotta.

Finnforel Oy sijoittaa Keski-Savon teollisuuskylän rakennuttamaan halliin kiertovesilaitoksen, jossa kasvatetaan yli miljoona kiloa kirjolohta vuodessa. Investointiin sisältyy myös tutkimuskäyttöön tarkoitettuja tiloja ja laitteita sekä oma aurinkovoimala, jolla laitos tuottaa osan tarvitsemastaan energiasta.

Rakennettava suurlaitos tuo uuden kokoluokan ja uusia toimintamalleja sisävesialueen kalankasvatukseen, jolla onnistuessaan on hyvät laajenemismahdollisuudet. Vähäpäästöinen kiertovesikasvatus on ainoa tapa tuottaa sisämaassa ruokakalaa suuressa mittakaavassa ympäristöystävällisellä tavalla. Varkauden investointi on yksi EU:n ohjelmakaudelle 2014-2020 laaditun Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman kärkihankkeista. Toimintaohjelman tavoitteena on lisätä kalan omavaraisuutta mm. kääntämällä kalan alkutuotanto voimakkaaseen kasvuun.

Tuotantoon kohdistuvien investointien ohella vesiviljelyn kasvua ja uudistumista edistetään tutkimuksella ja yritysten kumppanuuteen perustuvalla yhteistyöllä. Finnforel Oy osallistuu kiertovesikasvatusta koskevaan tutkimukseen yhteistyökumppanina Luonnonvarakeskuksen kanssa. Rakennettava kalankasvatuslaitos toimii lisäksi koeympäristönä tutkimukselle, jonka tuloksia hyödynnetään koko vesiviljelyalan kehittämisessä.

 

 Lisätietoja:
johtava kalatalousasiantuntija Timo Takkunen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 7360 734, timo.takkunen(at)ely-keskus.fi


Regional information