Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pohjois-Pohjanmaan työttömyys lähes vuoden takaisella tasolla - avoimia työpaikkoja tarjolla enemmän kuin vuosi sitten (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla oli syyskuun lopussa 17 200 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 550 (-3,1 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyyden aleneminen on hidastunut viime vuoteen ja tämän vuoden alkuun verrattuna. Työvoimalle on kuitenkin edelleen runsaasti kysyntää. Avoimia työpaikkoja oli TE-toimistossa tarjolla syyskuun aikana kaikkiaan 8 500, mikä on reilu 2 000 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi 900 enemmän (+27 %) kuin viime vuoden syyskuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli syyskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla 9,2 %, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömyysaste oli syyskuussa 8,6 %. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Pohjois-Pohjanmaalla Hailuodon ja Limingan 5,6 %:n ja Taivalkosken 12,5 %:n välillä.  Oulussa työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 10 250, mikä on noin 60 % maakunnan kaikista työttömistä.

Valtaosassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia työttömien määrä oli syyskuun lopussa vuoden takaista alhaisempi. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Hailuodon ja Limingan ohella Kalajoella (5,8 %) sekä Pyhännällä (6,0 %). Taivalkosken jälkeen seuraavaksi korkeimmat työttömyysasteet olivat Oulussa ja Vaalassa (10,5 %), Pudasjärvellä (10,3 %), Merijärvellä (10,2 %) ja Pyhäjärvellä (10,0 %).

Syyskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työttömistä miehiä oli 9 700 ja naisia 7 500. Vuoden aikana naisten työttömyys väheni, mutta miesten työttömyys puolestaan lisääntyi hieman. Naisia oli työttömänä 700 vähemmän (-8,5 %), kun taas työttömien miesten määrä lisääntyi 150:llä (+1,6 %). Työttömyys on vähentynyt vuoden takaisesta kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli syyskuun lopussa 4 400, mikä on 800 (-16 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita nuoria oli syyskuun lopussa työttömänä 2 800 ja yli 50-vuotiaita työttömiä oli 5 600.  Nuorten työttömyys aleni 4 % ja yli 50-vuotiaiden työttömyyden alenema oli 5 % viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

Uusia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon avoimeksi syyskuun aikana 4 200, mikä on 900 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Työnantajat hakivat runsaasti työntekijöitä erityisesti rakentamisen ja eri palvelujen tehtäviin (mm. rakennustyöntekijät, kirvesmiehet, myyjät, lähihoitajat, tarjoilijat).  Muiden työntekijöiden ryhmän tehtäviin haettiin mm. rakennusapulaisia ja siivoojia.

Syyskuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli reilu 8 800 henkilöä, mikä on 400 vähemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiaste (34,0 %) on pysynyt kuitenkin vuoden takaisella tasolla. Palveluittain eniten osallistujia (4 200) oli koulutuksessa; omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 2 900 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 300 opiskelijaa. Työllistettynä yksityiselle ja julkissektorille oli yhteensä 1 850 henkilöä samoin kuin kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia oli 1 850.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
s-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi


Regional information