Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiakastyytyväisyys erittäin hyvällä tasolla (Pohjois-Pohjanmaa)

Asiakkaiden tyytyväisyyttä ELY-keskusten palveluihin seurataan vuosittain toteutettavalla palvelutyytyväisyyskyselyllä.  ELY-keskusten asiakkailta saaman, kokonaistyytyväisyyttä kuvaavan arvion valtakunnallinen keskiarvo v. 2018 oli 4,16 (asteikolla 1 – 5). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen saama kokonaistyytyväisyyttä kuvaava keskiarvo vuonna 2018 oli 4,37 (vuonna 2017: 4,26).  Tyytyväisyys Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palveluihin on siten valtakunnallisestikin tarkasteltuna erittäin hyvällä tasolla ja kohosi edellisvuodesta.  

Tutkimuksessa oli mukana kaikki 15 ELY-keskusta sekä KEHA-keskuksen maksatuspalvelu. Arvioitavia palvelukokonaisuuksia olivat rahoitus-, maksatus-, lupa- ja valvontapalvelut sekä yritysten kehittämispalvelut.

Pohjois-Pohjanmaalla vastauksia saatiin 414 kappaletta. Valtaosa vastauksista kohdistui rahoitus- ja maksatuspalveluihin, erityisesti yrityksen kehittämisavustuksiin, maaseudun kehittämishankkeiden tukipäätöksiin sekä niiden maksatukseen. Valvontapalveluista mukana  ELY-keskuksen ympäristövalvonnan palvelut. Eräitä kyselyn piirissä olevia palveluita (mm. lupa-asiat) on keskitetty hoidettavaksi valtakunnallisesti osassa ELY-keskuksia.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiakkailta saama "palvelu kokonaisuudessaan" tyytyväisyys-arvosanojen keskiarvo oli kaikkien palveluiden osalta yli 4,37 eli tulos parani jonkin verran vuoden 2017 tuloksista (4,26).  Erityisen hyvän arvosanan asteikolla 1-5 ELY-keskus sai kokonaisarvioissa asiakaspalvelun ystävällisyydestä (4,60), asiantuntemuksesta (4,48), neuvonnasta (4,45) ja päätösten perusteluista (4,38). Tyytymättömämpiä asiakkaat olivat asioiden käsittelynopeuteen (4,01). Kokonaisuutena arvioituna tuloksia voidaan pitää erinomaisina.

Asiakkaiden esiin nostamat kehittämistarpeet liittyivät mm. kokemuksiin pitkistä käsittelyajoista sekä sähköisten palveluiden käytettävyyden ja niiden ohjeistuksen parantamistarpeisiin. ELY-keskusten palveluiden kehittämisessä asiakaskokemusta pyritään jatkossa parantamaan mm. palvelumuotoilun avulla.

Palvelutyytyväisyyskyselyn erittäin hyvät tulokset kertovat panostamisesta asiakaspalveluun ja henkilöstön vahvasta ammattitaidosta.

- Maakuntauudistuksen valmistelu vuonna 2018 vaati ELY-keskukselta resurssointia. Toimintaympäristön ja hallinnon muutosten keskellä teimme tietoisen ratkaisun keskittyä perustehtävien hoitoon, sanoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Jonas Liimatta.

- Tapahtuipa hallinnon uudistamisessa mitä tahansa, meidän asiakkaidemme palvelutarpeet eivät ole muuttuneet. Mitä hallinnolle tapahtuukaan jatkossa, ELY-keskus on hyvässä iskussa ja palvelukykymme on erinomainen vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Meillä on myös vahva yhdessä tekemisen kulttuuri sidosryhmien, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa, summaa Liimatta.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa ELY-keskusten tehtävät olisivat siirtyneet perustettaviin maakunta-virastoihin ja Luova-virastoon. Uudistuksen kaaduttua ELY-keskus jatkaa toimintaansa ja sen kehittämistä normaalisti nykyisten lakien mukaisesti säilyttäen nykyiset tehtävänsä.

Valtakunnallinen uutinen vuoden 2018 palvelutyytyväisyskyselyn tuloksista

Lisätietoja:

Ylijohtaja Jonas Liimatta, ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue, puh. 0295 038 494
Johtaja Petri Keränen, elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualue, puh. 0295 026 727
Johtaja Timo Mäkikyrö, liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue, puh. 0295 038 268
Viestintä- ja asiakkuuspäällikkö Tuula Pörhö, puh. 0295 038 233


Regional information