Navigeringsmeny

Regional information

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyys noussut viime vuodesta - lomautettujen määrä väheni joulukuusta (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla oli tammikuun lopussa 20 200 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on liki 700 (3,4 %) enemmän kuin vuosi sitten. Joulukuusta työttömien määrä väheni noin 600:lla. Lomautettuja oli 400 enemmän vuoden takaiseen verrattuna, mutta joulukuusta lomautettujen määrä kuitenkin väheni lähes 600:lla. Työpaikkoja oli edelleen runsaasti tarjolla. Tammikuun aikana TE-toimistossa oli avoimia työpaikkoja kaikkiaan 9 300 eli 800 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja tuli tammikuussa avoimeksi 5 600. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli tammikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla 10,8 %, vuosi sitten 10,5 %. Koko maan työttömyysaste oli tammikuun lopussa 9,6 %. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Pohjois-Pohjanmaalla Reisjärven 6,1 %:n ja Taivalkosken 13,8 %:n välillä. Oulussa työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 11 500 ja työttömyysaste oli 11,8 %.

Useimmissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa työttömien määrä lisääntyi vuoden takaiseen verrattuna; suhteellisesti eniten lisäystä oli Merijärvellä, Raahessa ja Siikajoella. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Reisjärven ohella Lumijoella (6,8 %) ja Limingassa (7,2 %). Taivalkosken jälkeen korkeimmat työttömyysasteet olivat Vaalassa (13,4 %) ja Merijärvellä (12,8 %).

Tammikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä miehiä oli 12 200 ja naisia 8 000. Vuoden aikana naisten työttömyys väheni hieman, mutta miesten työttömyys kasvoi. Naisia oli työttömänä 100 vähemmän, kun taas työttömien miesten määrä kasvoi 800:lla viime vuoden tammikuusta. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli tammikuun lopussa 4 600 eli 400 (-8 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita nuoria oli työttömänä 3 300 (heistä alle 20-vuotiaita oli liki 700) ja yli 50-vuotiaita työttömiä oli 6 400.  Nuorten työttömien määrä nousi 4 % ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrä nousi myös hieman (0,5 %) viime vuoden tammikuuhun verrattuna.

Ammattinimikkeittäin katsottuna uusia työpaikkoja ilmoitettiin tammikuun aikana avoimeksi eniten mm. rakennusapulaisille (noin 400 paikkaa), toimisto- tai laitossiivoojille (350 paikkaa), myyjille (lähes 300 paikkaa), lähihoitajille (250 paikkaa), kirvesmiehille (reilu 100 paikkaa) ja rakennustyöntekijöille (100 paikkaa).

Tammikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 8 100 henkilöä, mikä on 900 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiaste oli tammikuun lopussa 28,7 % eli 3 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Palveluittain eniten osallistujia (3 950) oli koulutuksessa; omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 2 750 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 200 henkilöä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia oli 1 750 ja työllistettynä yksityis-/julkissektorille oli yhteensä 1 600 henkilöä. Lisäksi työ- tai koulutuskokeiluissa, vuorotteluvapaasijaisina sekä työnhaku- ja uravalmennuksessa oli yhteensä 800 henkilöä.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
s-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)