Navigeringsmeny

Regional information

Österbottens TE-byrås kundservice under coronakrisen (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Österbottens TE-byrå är tvungen att dra in sin kundbetjäning face-to-face för att bromsa framskridandet av coronaviruspandemin. Verksamhetsstället i Jakobstad kan man vanligen besöka utan tidsbeställning på torsdagar och på fredagar. Denna service har nu temporärt dragits in fr.o.m. 6.4.

Under detta undantagstillstånd som corona orsakat betjänar TE-byråerna sina kunder huvudsakligen på webben te-tjanster.fi och per telefon. Servicen på webben kräver vanligen en stark autentisering, men nu har det på nätsidorna öppnats en blankett, med hjälp av vilken man kan inleda jobbsökningen på nätet också utan stark autentisering. Om ärendehanteringen på webben inte är möjligt på något sätt, kan kunden hämta jobbsökningens inledningsblankett i pappersform nära kontorets dörr och returnera den ifyllda blanketten till TE-byrån antingen per post eller genom att lämna den till en postlåda som finns nära kontorets dörr. Det finns en postlåda bredvid dörrar vid alla TE-byrås verksamhetsställen i Österbotten och Mellersta Österbotten. Dit kan man förutom jobbsökningens inledningsblankett också lämna kontaktbegäranden och övrig post till TE-byrån. Verksamheten fortsätter alltså och personalen är på jobbet, fast största delen arbetar på distans. Sakkunniga vid TE-tjänsterna håller i regel kontakt med sina kunder per telefon. I alldeles nödvändiga och exceptionella fall kan man reservera åt kunden en tid för ett face-to-face -besök

- Personalmängden vid kontoret i Jakobstad är liten, så dess verksamhet är hotad i eventuell karantän på grund av smitto- eller exponeringssituationer. Genom att temporärt dra in kontorets face-to-face kundbetjäning förbereder vi oss för att det inte behöver göras en snabb tvångsstängning på grund av karantän. Det skulle vara en ännu svårare situation för alla parter, säger direktör för Österbottens TE-byrå Mika Palosaari.

TE-byråerna i hela landet har förberett sig för coronapandemin genom att tillfälligt dra in möjligheten till face-to-face kundbetjäning i största delen av sina kontor. Face-to-face kundbetjäningen vid Österbottens TE-byrås verksamhetsställe i Kaustby drogs in genast i början av coronavirusepidemin och samservicepunkterna i Kristinestad och i Närpes stängdes vad gäller TE-tjänsternas face-to-face tjänster. Kunderna och intressentgrupperna informeras om hur tjänsterna nås på webben, per telefon och per e-post under de tillfälliga begränsningarna i öppettiderna.

Österbottens TE-byrås verksamhetsställen i Karleby och Vasa har fortfarande öppet för nödvändiga face-to-face besök utan tidsreservering. Om man blir tvungna att stänga kontoret i Karleby eller i Vasa på grund av coronakarantän, kan man i Jakobstad i sin tur öppna för betjäning av kunder som behöver omedelbar service utan tidsbeställning, också för Österbottens TE-byrås andra kunder.

- Vi poängterar att det är frågan om en tillfällig förändring som coronasituationen har orsakat. Vi återgår tillbaka till vanlig kundbetjäning genast när det är möjligt, konstaterar Mika Palosaari.

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)