Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Det allt varmare vädret får de österbottniska åarna att nå flödestoppar under de närmaste dagarna

Vädret som snabbt blir varmare får åarna och älvarna i Södra Österbotten att stiga till översvämningsgränserna genast efter påsken. Översvämningarna i Kyro älv och Lappo å kan skära av de lokala vägarna och hota fritidsbyggnader. I Kauhajoki kan också bostadshusen vara i fara. På torsdag eller fredag kan vattenståndet stiga över översvämningsgränsen i Nikkola, varvid man blir tvungen att sänka vattenståndet till Kyro älvs dammområden. I Lappo å förutspås översvämningar med ett återkomstintervall på 1/10 år och flödestoppen kan stiga nära översvämningsgränsen vid Pouttu damm.

I Österbotten förutspås till exempel vattenståndet i Närpes, Teuvanjoki, Lappfjärds och Malax åar nå flödestoppar som är större än genomsnittet genast efter påsken.

I Mellersta Österbotten förutspås vattenståndet i Perho å, Kalajoki å och Pyhäjoki å nå en genomsnittlig eller något större flödestopp än genomsnittet i slutet av veckan.

I Norra Österbotten förutspås en genomsnittlig flödestopp i Pattijoki å för fredagen och i Siikajoki för veckoslutet.

I Nyland ligger vattenståndet i åarna och älvarna på många ställen på nivån för en genomsnittlig flödestopp. Vattenståndet i åarna och älvarna kan ännu stiga i områden där det fortfarande finns snö.

Läs mera

Det allt varmare vädret får de österbottniska åarna att nå flödestoppar under de närmaste dagarna (vesi.fi)