Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

ELY-centralen i Österbotten har publicerat ett sammandrag över de stöd till landsbygden som har beviljats och utbetalats år 2013 via ELY-centralen. Sammandraget har uppgjorts skilt för landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Läs det här (nederst på sidan): Ekonomi- och näringsliv - Österbotten och Mellersta Österbotten

 

 


Regional information