Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Konjunkturöversikt för NTM-centralen i Österbotten: omsättningen inom branscherna ökar starkt (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Omsättningen inom branscherna i Österbotten och Mellersta Österbotten började öka under år 2021 efter att ha gått i vågor på basis av coronapandemin. Utvecklingen fortsatte positiv också i början av år 2022. I Österbotten fanns det stora tillväxttal speciellt inom byggande under första kvartalet av år 2022. Samtidigt visade industribranschen de bästa siffrorna i Mellersta Österbotten.

När man jämför omsättningens tillväxt i de olika ekonomiska regionerna var tillväxten störst i Vasa och Karleby ekonomiska regioner samt i Jakobstadsregionen. I landsorterna Sydösterbotten och Kaustby ekonomiska region har omsättningen ökat mindre.

Omsättningen inom huvudbranscherna och industrins underbranscher har för det mesta utvecklats positivt enligt de färskaste uppgifterna. I konjunkturöversikten betraktas utvecklingen inom industri, byggande, handelsbranschen och övriga servicebranscher. Av industribranscherna betraktas livsmedelsindustri, tillverkning av övriga maskiner och anordningar, tillverkning av elapparatur, förädling och tillverkning av metallprodukter, tillverkning av motorfordon och övriga transportmedel samt kemisk industri. Inom huvudbranscher och inom nästan alla industrins underbranscher har omsättningen kommit tillbaka på tillväxtbanan igen efter det första coronaåret. Endast inom tillverkning av motorfordon har omsättningen minskat under andra kvartalet av år 2022 jämfört med året innan.

Läs konjunkturöversikten på den här länken.
 

I Konjunkturöversikten för NTM-centralen i Österbotten betraktas näringslivets utveckling inom området enligt landskap, de ekonomiska regionerna och branscher. Översikten publiceras två gånger per år. Konjunkturöversiktens mätare är omsättningens årsförändring samt omsättningstrendgrafer. För industrins del betraktas också exportomsättningens utveckling. Uppgifterna i höstens 2022 Konjunkturöversikt sträcker sig huvudsakligen till första kvartalet av år 2022. Gällande industrins underbranscher sträcker sig uppgifterna till andra kvartalet av år 2022. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens material.