Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har publicerat finansieringsstatistiken för 2018 (Österbotten)

Landsbygdens finansieringsstatistik 2018, NTM-centralen i Österbotten

Fler unga jordbrukare och ekogårdar i Österbotten

NTM-centralen i Österbotten gjorde år 2018 nästan 300 beslut om investeringsstöd till gårdsbruken via Utvecklingsprogrammet för landsbygden i Fastlandsfinland. Mest stöd beviljades som tidigare år till investeringar i mjölkproduktionen med växthusproduktion som god tvåa. Totalt beviljades i understöd nästan 15 miljoner euro och i form av räntestödslån 16,6 miljoner euro. Mest investeringsstöd beviljades i Närpes, Nykarleby och Vörå.

Speciellt glädjande är att antalet beslut om startstöd till unga jordbrukare fördubblades jämfört med år 2017. Över 40 unga jordbrukare började bedriva jordbruk. För att säkerställa tillgången på inhemska livsmedel är det viktigt att det finns ungdomar som vill satsa på jordbruk.

 

Intresset för den ekologiska produktionen var stort och nettoökningen var över 40 gårdar jämfört med 2017. Nästan alla gårdar som övergått till ekologisk produktion är växtodlingsgårdar. Intresset för ekologisk produktion har under året varit rekordstort.  Planerna att begränsa nya ekoförbindelser och fogande av tilläggsarealer till befintliga förbindelser kan däremot göra att utvecklingen stannar upp en tid framåt.

 

NTM-centralen samt områdets Leader-grupper beviljade 80 företagsstöd till företag på landsbygden. Mest företagsstöd beviljades i Storkyro och Kruunupyy. Till Rye Rye Oy/Kyrö Distillery Company beviljades en genomförbarhetsstudie och investeringsstöd. Rye Rye Oy ansökte om stödet för att utreda hur området för whiskydestilleriet ska kunna utvecklas till en helhet som betjänar både produktionen och besökarna. De sökte stöd även för att bygga ett nytt whiskydestilleri.

På samma sätt som tidigare år var konkurrensen om projektfinansieringen hård. 15 utvecklingsprojekt fick finansiering, Vid sidan av trävarubranschen som prioriterades under årets andra urvalsperiod prioriterades även projekt som stöder näringarna.

 

 

 


Regional information