Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, juni 2016 (NTM-centralen i Österbotten)

Landsbygdsenheten har gett ut sitt månadsbrev för juni månad, läs det här:

Landsbygdsenheten informerar, juni 2016


Regional information