Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, december 2016 (Österbotten)

Landsbygdsenheten har gett ut sitt informationsbrev för december månad. Läs det här:

Landsbygdsenheten informerar, december 2016


Regional information