Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, september 2016 (NTM-centralen i Österbotten)

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har gett ut sitt informationsbrev för september månad. Läs det här:

Landsbygdsenheten informerar, september 2016


Regional information