Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

I Österbotten och Mellersta Österbotten förutspås svårare menföre än normalt, medan det blir genomsnittligt i Södra Österbotten (landskapen i Österbotten)

Menföresperioden har börjat på vägarna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Menföret varar i medeltal över två månader beroende på väderleksförhållandena. På våren är i medeltal 80–120 kilometer väg viktbegränsad. Viktbegränsningarna utfärdas enligt behov beroende på vårvädret och problemen som smältningen i vägstommen medför.

I Södra Österbotten förutspås att menföret blir genomsnittligt, medan det i Österbotten och Mellersta Österbotten förutspås bli svårare än genomsnittet. Prognosen grundar sig på förvinterns väderleksförhållanden då grundvattenytan låg högt och vattnet frös till is i vägkonstruktionerna.

Hur svårt menföret blir beror mycket på vårens väderleksförhållanden. En långsamt framskridande, kylig vår med soliga dagar och eventuell nattfrost betyder att menföret blir lindrigare. Kommer våren snabbt med regn och mulna dagar, blir menföret värre.

Belagda vägar har lidit av vinterns milda och regniga väder. Beläggningen har fått många skador såsom sprickor och hål. Därför måste hastighetsbegränsningar eventuellt utfärdas för de mest skadade avsnitten.

Man försöker informera vägtrafikanterna om menföre och skador med hjälp av trafikmärken. Ibland uppstår skadorna dock så snabbt att man inte hinner märka ut dem. Vägtrafikanterna bör iaktta försiktighet framförallt på lågtrafikerade vägar. Dåligt vägskick och trafikproblem kan meddelas till Vägtrafikantlinjen, tfn 0200 2100 (24 h/dygn).

Oberoende av viktbegränsningarna tillåts viktiga transporter med avsikt på samhällsfunktionerna såsom regelbundna bussturer, livsmedels-, mjölk-, slaktdjurs- och färskfodertransporter, transporter av uppvärmningsolja till trädgårdarna och växthusen samt transporter som förutsätts i avfallshanteringslagen. Även väg-, tele- och elverkens underhållsfordon får använda vägarna för uppgifter av larmkaraktär.

För planering och genomföring av oundvikliga transporter rekommenderas samarbete med vägmyndigheterna.

Den lokala regionansvariga har rätt att utfärda undantagslov för viktbegränsade vägar. Den som ansöker om undantagslov bör i ansökan motivera varför sökanden anser att transporten är oundviklig.

Information om ärenden som gäller menföre ges av NTM-centralens lokala regionansvariga. Uppgifter om gällande viktbegränsningar finns också på adress: http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/

Menförekarta 2017

Mer information:

 • Jaakko Huhtala
  Regionansvarig 
  NTM-centralen
  Tfn 0295 027 720
 • Elina Granqvist
  Väghållningsplanerare
  NTM-centralen
  Tfn 0295 027 970
 • Veijo Rajamäki
  Projektchef
  NTM-centralen
  Tfn 0295 027 750                                      

                                                     

 

                              


Regional information