Navigeringsmeny

Regional information

Nästan en miljon euro i anslag riktas till vattendragsrestaureringsprojekt i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)

Miljöministeriet har beviljat NTM-centralen i Södra Österbotten sammanlagt 932 000 euro för att främja vatten- och havsvården och effektivera vattenskyddet.

Huvudparten av projekten i ansökningarna kan genomföras

Anslaget är avsett att bistå nätverken av regionala och lokala aktörer som stöder genomföringen av och det praktiska arbetet i statusförbättrande vattenrestaureringsprojekt enligt programmet för effektivering av vattenskyddet. I projektansökan som ordnades i december 2019 kom det in rikligt med ansökningar till programmet för effektivering av vattenskyddet från NTM-centralen i Södra Österbottens område. Med finansieringen kan de flesta projekten enligt ansökningarna understödas.

I NTM-centralen i Södra Österbottens område används anslaget till vattendragsrestaureringar i alla österbottniska landskapen. Områdets aktörer och deras aktivitet står i nyckelposition när det gäller bra bidragsansökningar och även god praktisk restaurering. Med praktiska gärningar strävar vi efter att förbättra status i våra vatten, som är uppenbart sämre än genomsnittet i landet, berättar chefen för gruppen för vattendragsrestaurering Vincent Westberg. Kriterierna för prioriteringen av projekt är bl.a. att stöda åtgärdsprogrammen för vattenvården, status i vattendraget som ska restaureras, projektets genomförbarhet och nytta samt uppföljningen av projektets resultat. Processen med att fatta beslut om understöden inleds genast. 

Bakgrunden är programmet för effektiverat vattenskydd

Miljöministeriet delar ut 7,6 miljoner euro från programmet för effektiverat vattenskydd för projekt som förbättrar status i vattendragen och i Östersjön. Av summan styrs 4,8 miljoner euro via närings-, trafik- och miljöcentralerna till projekt för restaurering av vattendrag. Av detta riktas 0,93 miljoner euro till  NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde.

Det är en god prestation för de österbottniska landskapen att få ca 20 % av finansieringen som styrs via NTM-centralerna. Våra projektförslag har varit goda och vi har beredskap att genast stöda genomföringen av projekten. Finansieringen kommer väl till pass med tanke på vattendragens status. Stort tack för det till ministeriet och regeringen som anvisat anslag för programmet, säger direktören för ansvarsområdet för miljö och naturresurser Karoliina Laakkonen-Pöntys.

Mer information:

  • Gruppchef Vincent Westberg, tfn 0295 027 956 (projekten)
  • Direktören för ansvarsområdet för miljö och naturresurser Karoliina Laakkonen-Pöntys, tfn 0295 027 560 (MM:s finansiering)

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)