Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Åarna i Österbotten är delvis redan isfria (Landskapen i Österbotten)

Istäcket i åarna söder om Vasa har i huvudsak släppt taget. Också Kyro älv är nästan isfri i området mellan Storkyro och uträtningsfåran till Seinäjoki å, men i nedre loppet av älven och i mynningen kan isarna eventuellt börja röra på sig under veckoslutet, då vattenföringen nu håller på att öka.

Nederbörden denna vecka blev mindre än prognoserna visade och vädret har varit tämligen kallt, vilket dels stävjar vattenföringen i åarna. Till lördagen väntas varmt väder, vilket gör att smältningen sker snabbare. Isen i åarna och älvarna har på många ställen blivit skörare och tunnare som en följd av det soliga vädret.

Enligt prognoserna väntas kallt väder och nya regn till nästa vecka och det betyder att det kan finnas risk för översvämningar i åarna i Österbotten ännu i flera veckor. Hur stort vårflödet blir avgörs av nederbördsmängd och temperaturer. Enligt prognoserna blir flödena dock i huvudsak mindre än genomsnittet, men läget kan snabbt förändras av regn. NTM-centralen i Södra Österbotten strävar efter att minska flödestoppen genom att ta in flödesvatten i de konstgjorda sjöarna och de reglerade natursjöarna.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806
  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919 0295 027 919

 


Regional information