Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

PB 93 tas ur bruk (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Postboxadressen till ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ändras. Den tidigare adressen PB 93, 65101 Vasa tas ur bruk från och med 9.9.2013.

Den nya postadressen till ansvarsområdet för trafik och infrastruktur är:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur
PB 156
60101 Seinäjoki

Besöksadressen är samma som tidigare, Korsholmsesplanaden 44, Vasa.


Regional information