Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

En extra satsning på 10 miljoner euro för SMF-företags internationalisering

Regeringen fördelade 10 miljoner euro för små och medelstora företags (SMF-företag) internationalisering. Understöden riktas i synnerhet till konsulteringsprojekt som stärker företags beredskap för internationalisering, men det är också möjligt att finansiera andra projekt som främjar internationalisering.

Anlaget fördelas till NTM-centralerna i södra och västra Finland. Främjande av internationalisering har en central roll även i Finlands strukturfondsprogram. Således kan internationalisering i SMF-företag i östra och norra Finland i dessa regioner stödjas med medel från strukturfondsprogrammet.

NTM-centralerna verkar som en fast del av nätverket TeamFinland, centralernas finansiering för SMF-företags internationalisering har en central roll i handlingsmodellen TeamFinland. Det nu tilldelade anslaget stärker för sin del TeamFinland-nätverkets tillgängliga resurser för SMF-företags internationalisering.

Läs mera:

 


Regional information