Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pk-yritysbarometri: Pk-yritysten suhdanneodotukset hiipuivat viime syksystä (Kainuu)

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaimentuneet viime syksystä, kertoo Pk-yritysbarometri. Myös Kainuun alueella tilanne nähdään syksyn 2018 tilannetta heikompana.

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset suhdanteista ovat heikentyneet huomattavasti puolen vuoden takaisesta. Kansantalouden kasvun hidastuessa suhdannenäkymien saldoluku lähes puolittui. Koko Suomen Pk-yrityksistä 29 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 15 prosenttia uskoo niiden heikkenevän.

Myös Kainuun alueella tilanne nähdään syksyn 2018 tilannetta heikompana, saldoluvun ollessa nyt +11, kun luku syksyllä oli +16.

- Koko Suomen osalta suhdannenäkymien muutokseen vaikuttaa eniten viennin hiipuminen. Lisäksi rakennusinvestointien määrän oletetaan edelleen vähenevän. Kainuussa ollaan vielä noususuhdanteessa, mutta tulevaisuuteen katsotaan hieman aiempaa varovaisemmin, kertoo toimitusjohtaja Anu Tervonen Kainuun Yrittäjistä.

Tiedot käyvät ilmi tänään julkistetusta Pk-yritysbarometrista. Sen teettivät Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Barometriin vastasi 4600 pk-yritystä.

Pk-yrityksiin syntyy uutta työtä aiempaa hitaammin

Kainuun alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat hieman heikommat kuin syksyllä. Saldoluvuksi muodostuu +14, kun se syksyllä oli +19. Myös koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+12) perusteella hivenen heikommat kuin syksyllä 2018 (+14).

- Osaavan työvoiman heikko saatavuus on yksi keskeisimpiä tekijöitä, joka estää yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa. Erityisesti voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset ovat törmänneet vaikeuksiin saada työvoimaa, sanoo Tervonen.

Kasvuhakuisten yritysten määrän kehitys Kainuussa on koko maata myönteisempi

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt puolitoista vuotta samana, mutta parin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä on laskenut. Kainuun alueella on viime syksyn tapaan eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on koko maassa saman verran ja alueella hiukan enemmän kuin syksyllä. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Kainuun alueen pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

- Kainuun kannalta on ratkaisevaa houkutella maakuntaan lisää osaajia, jotta kasvuhakuisten yritysten työvoimatarpeisiin pystytään vastaamaan. Yli puolet pk-yrityksistä kokee osaavan ja yrityksen tarpeita vastaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan ainakin jossain määrin kasvua, painottaa Tervonen.

Omistajanvaihdosten tahti kiihtyy

Yli puolet kevään pk-yritysbarometriin vastanneista koko maan ja Kainuun alueen pk-yrityspäättäjistä sanoo seuraavansa yrityksensä arvoa aktiivisesti. Kainuussa omistajanvaihdosta suunnittelevat aikovat toteuttaa vaihdoksen useimmiten lähivuosina.

Lähes neljännes Kainuun alueen pk-yrityksistä suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan kahden vuoden aikana, ja jopa yli puolet seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Kainuun alueen yritykset hakevat apua omistajanvaihdokseen mieluiten tilitoimistosta ja tilintarkastajalta sekä oman alueen maksuttomista omistajanvaihdospalveluista.

- Kainuun Yrityskummit on hyvä alkuvaiheen keskustelukumppani, johon yrittäjän kannattaa olla yhteydessä, kun suunnittelee omistajanvaihdosta, vinkkaa Tervonen.

Osaamisen kehittämiseen panostettava ja investointien määrä saatava kasvuun

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostaminen on kyselyn mukaan Kainuussa muuta maata alhaisemmalla tasolla, kun haetaan keinoja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kainuussa osaavan työvoiman saatavuudessa on suurempia haasteita verrattuna muuhun maahan. Osaavan työvoiman saatavuuden saldoluku on heikentynyt yli puolella viimeisen kahden vuoden aikana.

- Ely-keskuksella on työkaluja osaamisen kehittämiseen ja rekrytointihaasteiden nujertamiseen, lupaa yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki Kainuun Ely-keskuksesta.

- Investointien arvon muuta maata alhaisempi taso huolettaa, jatkaa Loukasmäki. Investointien arvon lasku ja kyselyssä esille tuleva muuta maata kireämmät vakuusvaatimukset vaikuttavat yrityksien investointien kokonaisrahoituksen saamiseen. Nämä haasteet näkyvät Kainuussa myös Ely-keskuksen rahoituksen hakemisessa. Kainuussa onkin nyt todella hyvin rahoitusta saatavissa investointeihin ja kehittämiseen.

Loukasmäki kannustaa yrityksiä miettimään kehittämistoimenpiteitä erityisesti digitalisaation hyödyntämisessä yrityksen eri prosesseissa. Kyselystä ilmenee, että Kainuussa digitaaliset työkalut ja palvelut ovat vielä muuta maata vähemmällä käytöllä. Yritysten digitalisaation kehittämiseen on saatavilla sekä apua että rahoitusta.

- Kun miettii omasta prosessista pienen osan digitoimista kerrallaan, ei muutos ole liian suuri ja se on hallittavissa. Myös digitalisaation hyödyt tulevat tällöin paremmin esille, toteaa Loukasmäki.

Kireät vakuusvaatimukset hidastavat rahoituksen hakemista

Koko maan vastanneista pk-yrityksistä alle puolella (45 %) on lainaa rahoituslaitoksilta, Kainuussa tämä osuus on hieman suurempi (51 %).

Koko maan ja Kainuun alueen pk-yrityksistä yli kuudella kymmenestä ei ole ollut tarvetta hankkia rahoitusta viimeisten 12 kuukauden aikana. Noin joka neljäs sanoo tarvetta olleen ja nämä ovat myös hakeneet ja saaneet rahoitusta lähimmän vuoden aikana. Alle joka kymmenes vastaajista sanoo tarvetta olleen, mutta ei ole hakenut rahoitusta. Koko maan vastaajista 3 % ja alueelta 5 % sanoo olleen tarvetta rahoitukselle ja on myös hakenut rahoitusta, mutta ei ole sitä saanut.

Koko maassa ja Kainuussa ulkopuolista rahoitusta aiotaan käyttää yleisimmin muihin kone- ja laiteinvestointeihin tai rakennusinvestointeihin. Kainuun alueella käyttöpääomarahoitusta yrityksen kasvuun tai kansainvälistymiseen aitoaan hakea koko maata suhteellisesti harvemmin ja toisaalta suhdanteista tai kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen useammin kuin koko maassa.

- Kireät vakuusvaatimukset muiden syiden ohella ovat koko maassa ja Kainuussa tärkeimmät perusteet sille, että pk-yrityksissä ei ole haettu tai saatu rahoitusta. Kireät vakuusvaatimukset näyttäisivät korostuvan verrattuna aiempiin kyselyihin. Finnvera onkin tuomassa kuluvan vuoden aikana markkinoille uuden, toimivan yrityksen takausmallin, joka vastaa juuri tähän vakuusvajeeseen, kertoo Stig Holmberg Finnverasta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Anu Tervonen, Kainuun Yrittäjät, p. 044 7287 100, anu.tervonen@yrittajat.fi Rahoituspäällikkö Stig Holmberg, Finnvera Oyj, Pohjois-Suomi, p. 0400 289 720, stig.holmberg@finnvera.fi

Yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki, Kainuun ELY-keskus, p. 044 362 5888, pasi.loukasmaki@ely-keskus.fi

Pk-yritysbarometrin valtakunnalliset ja alueelliset raportit saatavilla Suomen Yrittäjät/Tutkimukset -sivulla https://www.yrittajat.fi/tutkimukset


Regional information