Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

SMF-företagsbarometern: Små och medelstora företags förväntningar om framtiden är stabila men anspråkslösa

Den ekonomiska situationen sporrar inte till tillväxt, investeringar och inte heller till att öka antalet arbetstillfällen. Vart fjärde SMF-företag anser att kampen mot klimatförändringen erbjuder nya affärsmöjligheter.

Uppgifterna framgår av den färska SMF-företagsbarometerundersökning som närmare 4 600 små och medelstora företagare deltog i. Barometerundersökningen har gjorts på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet.

Läs mer: