Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

SMF-barometern 1/2017: Företagens tro på framtiden har förbättrats snabbt

Företagarna i Finland, Finnvera Abp samt arbets- och näringsministeriet offentliggjorde re-sultaten av vårens SMF-barometer den 13 februari 2017. SMF-barometern, som görs två gånger om året, beskriver små och medelstora företags utsikter ett år framåt. Resultaten baserar sig på svar från 4 800 företag.

SMF-företagens konjunkturutsikter förbättras snabbt. I analysen koncentrerade sig ANM på utsikterna i starkt tillväxtorienterade företag.

  • Bättre konjunkturutsikter för nästa år väntas redan i över 40 procent av alla SMF-företag och i 88 procent av de starkt tillväxtorienterade företagen.
  • Cirka två av tre tillväxtorienterade företag tänker anställa ny personal.
  • Av de tillväxtorienterade företagen tänkte så många som 60 procent öka sina insatser i internationaliseringen nästa år.
  • Av SMF-företagen tänkte 26 procent ta in extern finansiering nästa år, medan motsvarande andel i starkt tillväxtorienterade företag var 54 procent.

Läs mera:


Regional information