Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Pk-yrityksille tarkoitettujen asiantuntijapalvelujen hakuaika päättymässä (Kainuun ELY-keskus)

Pk-yritykset voivat hakea tukea yritystoimintansa kehittämiseen oman alueensa ELY-keskuksesta. Asiantuntijapalvelujen tavoitteena on edistää pk-yritysten perustamista, laajentamista ja kasvua niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

 

Palvelut toteutetaan ulkopuolisen asiantuntijan johdolla. Periaatteena on, että yritys saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea toimintansa eri vaiheissa.

Nyt on vielä mahdollisuus kehittää yritystä asiantuntijan avustuksella. Näiden palveluiden hakuaika päättyy 20.9.2013. Toimi nopeasti!

Lisätietoja asiantuntijapalveluista: 

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
projektipäällikkö Päivi Lappalainen, p. 029 502 3643, paivi.lappalainen@ely-keskus.fi


Regional information