Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Pk-yrityksille suunnatut koulutusohjelmat käynnistyvät uudistuneessa muodossa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Osaamisen kehittäminen tuo lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä - tarjolla kolme koulutusohjelmaa.

Kevään aikana Keski-Suomen ELY-keskus käynnistää uudistuneet pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille suunnatut koulutusohjelmat kolmesta eri teemasta:

  • kasvuun johtaminen
  • talouden ja tuottavuuden johtaminen
  • markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

Koulutusohjelmat on suunnattu keskisuomalaisille pk-yrityksille, joilla on mahdollisuuksia liiketoimintansa kehittämiseen, kasvattamiseen sekä ihmisten työllistämiseen. Koulutusohjelmissa korostuu strateginen näkökulma ja yritysasiakkaan tarpeet.

Kasvuun johtaminen -koulutukseen voi jo ilmoittautua mukaan

Maaliskuun lopulla aloittaa ensimmäisenä Kasvuun johtaminen -koulutusryhmä. Koulutus pitää sisällään neljätoista valmennuspäivää ja kolme yrityskohtaista konsultointipäivää. Kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset pk-yritykset, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti. Osallistujina ovat johto ja avainhenkilöt.

Koulutuksen aikana osallistuja muodostaa itselleen kokonaisvaltaisen käsityksen menestyvän ja kasvavan liiketoiminnan rakentamisesta ja laatii kasvua ja sen hallintaa tukevan strategian. Tavoitteena on ohjata osallistujia tunnistamaan ja hallitsemaan oman yrityksen kasvuun liittyvät mahdollisuudet, menestystekijät, riskit ja esteet. Ilmoittautuminen on jo käynnissä www.yritystenkehittamispalvelut.fi -sivulla, josta löytyy myös tarkempi koulutusesite (YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT > KOULUTUS > Kasvuun johtaminen)

Yritykset ovat olleet tyytyväisiä koulutuspalveluihin

Keski-Suomen ELY-keskus on tuottanut pk-yrityksille suunnattuja valtakunnallisia koulutuspalveluita alueella jo useita vuosia. Keväällä 2013 Työ- ja elinkeinoministeriö selvitti pk-yrityksille suunnattujen avainhenkilökoulutusten vaikuttavuutta laajassa vaikuttavuusarvioinnissa. Koulutusten vaikutukset näkyvät osaamisen ja liiketoiminnan kehittymisessä yrityksissä erityisesti tuottavuuden kasvuna.  Enemmistö vastaajista koki saaneensa koulutuksesta uusia kehittämisideoita ja koulutusten nähtiin myös vahvasti lisäävän innostusta kehittää yritystä. Koulutusten laatu on arvioinnin mukaan ollut hyvää. Kouluttajien ammattitaitoon ja kykyyn motivoida osallistujia oltiin yleisesti tyytyväisiä. Suurin osa koulutuksiin osallistuneista (85%) piti koulutusten toteutusta hyvänä tai erinomaisena.

Lisätietoja palveluista ja ilmoittautumiset koulutuksiin: www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Yhteyshenkilö: Pirjo Suhonen, pirjo.suhonen @ ely-keskus.fi, p. 0295 024 601

Taustaa:
ELY-keskusten valtakunnalliset koulutusohjelmat ovat osa suurempaa palvelukokonaisuutta
Yritysten kehittämispalvelut -kokonaisuus sisältää liiketoiminnan analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalvelut. Kehittämispalveluiden avulla tuetaan yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä, työllistämistä sekä innovaatioiden kaupallistamista. Palveluilla myös autetaan pk-yrityksiä varautumaan toimintaympäristöstä tai yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja murrostilanteisiin. Palveluja tuottavat valtakunnallisesti kilpailutetut asiantuntijat. Palvelut on kehitetty yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kanssa.

 


Regional information