Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pirkanmaan vesistöissä kuivuus todennäköisempää kuin kevättulvat (Pirkanmaa)

Viime vuoden kuuman kesän ja lähes sateettoman syksyn jälkeen suurissa luonnontilaisissa järvissä ja pohjavesissä vedenkorkeudet laskivat poikkeuksellisen alhaisiin lukemiin. Nyt talvella lunta sulattanut lauha jakso on näkynyt maaperän vesivarastojen vähäisenä kasvuna ja joidenkin pienempien järvien vedenkorkeuksien nousuna. Suurimpiin järviin ja pohjavesiin sulamisella ei ole ollut merkittävää vaikutusta.

Lumen vesiarvot, eli lumeen sitoutuneet vesimäärä, ovat tällä hetkellä noin 80-100 mm Pirkanmaan pohjoisosissa ja 60-80 mm Pirkanmaan eteläisissä osissa, mikä on sama kuin pitkän ajan keskiarvo. Talvea riittää vielä, joten lumen vesiarvot voivat nousta keskimääräistä suuremmiksi.

Roudan syvyys vaihtelee voimakkaasti riippuen suojaavan lumikerroksen määrästä. Monin paikoin Pirkanmaalla roudan syvyys on reilusti alle 20 cm, kun pitkän ajan keskiarvot ovat luokkaa 20 - 40 cm ja havaintohistorian mukaan routa voi olla jopa metrin syvyydessä.

- Maaperä on Pirkanmaalla yleisesti hyvin kuiva ja pohjavedet edelleen poikkeuksellisen alhaalla, minkä vuoksi olisi toivottavaa, että suuri osa lumesta päätyy maaperään ja sitä kautta pohjavesiin, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Mikko Keränen.

Kuivuuden jatkuessa viime vuonna esiintyneet yksittäisten kaivojen kuivumiset todennäköisesti toistuvat. Suurilla pohjavesiesiintymillä vedenkorkeudet voivat jäädä alhaisiksi, mutta vesihuollon kannalta ei olla vielä kriittisellä tasolla. Yksittäisillä pienimmillä vesihuoltolaitoksilla voi pahimmillaan tulla veden toimitusvaikeuksia. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan voida ennustaa tarkemmin kevään ja kesän kuivuustilannetta.

Kevättulvat jäämässä vähäisiksi

Vaikka lumimäärä on keskimääräinen, näillä näkymin kevättulvat ovat jäämässä joissa ja järvissä vähäisiksi. Muroleenkosken yläpuolisten järvien, Paloveden, Ruoveden, Tarjanneveden ja Visuveden, sekä Längelmäveden ja Hauhonreitin järvien vedenkorkeudet ovat alhaalla. Ennusteen mukaan sulamisvedet eivät nosta keväällä vedenkorkeuksia läheskään samalle tasolle kuin viime vuonna.

Pirkanmaan suurista säännöstellyistä järvistä Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelylupiin on saatu aluehallintovirastolta poikkeusluvat talvelle 2019, jotta vedenkorkeuksia ei tarvitse laskea niin paljon kuin luvat edellyttävät. Muilla suurilla säännöstellyillä järvillä, Vanajavedellä, Kyrösjärvellä ja Rauta-Kulovedellä, kevättulviin varautumista voidaan tarvittaessa vähentää nykyisten lupien puitteissa.

- Kevättulvan suuruus riippuu siitä, kuinka iso osa lumesta päätyy maaperään ja pohjavesiin sekä lumen sulamisnopeudesta ja kevään sademääristä. Paikallisesti voi syntyä tulvaongelmia, mutta isossa kuvassa virtaamat vesistöissä jäävät keskimääräistä pienemmiksi, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Lisätietoja:

ymparisto.fi -palvelu: Vesistöjen vedenkorkeudet ja pohjavesien vedenkorkeudet Pirkanmaalla

Pirkanmaan ELY-keskus:

  • Pintavesi: johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188 ja vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359
  • Pohjavesi ja vesihuolto: johtava vesitalousasiantuntija Mikko Keränen, p. 0295 036 047

Regional information