Navigeringsmeny

Regional information

Työttömyys kasvoi selvästi, monissa maakunnissa yli 100 prosenttia

Työttömien työnhakijoiden määrän kasvu johtuu kuten muissakin maakunnissa covid-19 -viruksen torjuntaan liittyvistä toimista ja sen aiheuttamasta talouden tilanteen merkittävästä muuttumisesta. Lomautusten määrä kasvoi noin 13 600 henkilöllä. Työttömien määrä puolestaan kasvoi 18 400 henkilöllä. Koko maan osalta luvut olivat seuraavat; työttömien työnhakijoiden määrä 433 000 henkilöä, joista lomautettujen osuus 163 700 henkilöä.  Työttömyysaste huhtikuussa 2020 Pirkanmaa 16,4 ja koko maan osalta 16,5 prosenttia. Muistettava on kuitenkin, että tilanne muuttuu koko ajan ja kolmannella neljänneksellä vuonna 2020 olisi odotettavissa työttömyyden todennäköinen aleneminen. Työnhakijoiden kokonaismäärä nousi 21 500 henkilöllä vuositasolla. Työttömiä työnhakijoita oli yli 18 400 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli yli 700 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja oli 4 890 kpl eli 2 245 kpl vähemmän kuin viime vuonna.

Pirkanmaan tyollisyyskatsaus huhtikuu 2020 pdf

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)