Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Pirkanmaan tienpidon hankinnat siirtyvät Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastuulle (Pirkanmaan ELY-keskus)

Toimintamenomäärärahojen supistuminen edellyttää ELY-keskuksilta henkilömäärän vähentämistä ja toiminnan tehostamista. Tehtäviä keskitetään suuralueille ja valtakunnallisesti keskitettyjen tehtävien määrää lisätään.

Tienpidon hankinnat keskitetään Suomessa neljälle suuralueelle. Länsi-Suomen toimintamallin suunnittelua jatketaan ehdotuksen pohjalta, jossa Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten tienpidon hankinnat hoidetaan Varsinais-Suomen vastuulla olevalta suuralueelta.

Tienpitovastuu säilyy kaikissa nykyisissä ELY-keskuksissa ja niille osoitetaan edelleen tienpidon rahoitus. ELY-keskukset hoitavat edelleen tienpidon suunnittelun ja määrittelevät rahoituksen kohdentamisen, toimenpiteiden valinnan ja tavoiteltavan laatutason asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Suuralue hoitaa sitten itse hankinnan ja vastaa hankinnan laadusta. Myös liikennejärjestelmätyö ja muu aluekehittäminen kuuluvat jatkossakin nykyisten ELY-keskusten perustehtäviin.

Muutoksia valmistellaan siten, että niiden on tarkoitus astua voimaan vuoden 2016 alusta.

Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen aiheesta: 
ELY-keskusten liikenteen vastuualueeseen suunnitellaan muutoksia


Regional information