Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Pirkanmaan lintuvedet tarvitsevat kunnostustoimia (Pirkanmaa)

Pirkanmaan lintuvesillä tehdään tänä vuonna linnustoselvityksiä sekä suunnitellaan ja toteutetaan hoitotoimia. Lintuvesien kunnostus on välttämätöntä usean uhanalaisen vesi- ja rantalinnun säilymisen turvaamiseksi. Linnustoselvityksiä tehdään kevään-kesän aikana kahdeksalla Natura 2000-verkostoon kuuluvalla kohteella; Tampereen Nuorajärvellä, Hämeenkyrön Sarkkilanjärvellä, Pälkäneen Kukkolanjärvellä, Ylöjärven Hirvijärvellä ja Alhonlahden alueella, Valkeakosken Ritvalan Vähäjärvellä, Kangasalan Tervaniemenlahdella ja Sastamalan Hanhijärvi-Keskinen-Tapiolanjärvellä.

Selvitysten pohjalta laaditaan suunnitelmia ja toteutetaan tarvittavia kunnostus –ja hoitotoimia. Mahdollisia toimenpiteitä ovat mm. pienpetojen pyynti, hoitokalastus, raivaus, ruoppaus ja niitto.  

Työ on osa valtakunnallista HELMI-elinympäristöohjelmaa. Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksilla on yhteinen lintuvesikoordinaattori Maria Yli-Renko, joka neuvottelee maanomistajien kanssa alueiden hoitomahdollisuuksista.

Lisätietoja: Maria Yli-Renko, puh. 0295 023 020, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Linnustoselvityksiä tehdään myös Hämeenkyrön Sarkkilanjärvellä. Kuva: Mari Peltonen / Pirkanmaan ELY-keskus.

Uutinen on osa luonnon monimuotoisuuden teemaviikon viestintää. Lue myös: