Navigeringsmeny

Regional information

Pirkanmaan ELY-keskus tukee vesienhoitohankkeita lähes 400 000 eurolla (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna yhteensä noin 385 000 euroa avustusta vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin Pirkanmaalla.

Hakemuksia tuli 29 kpl, ja avustusta myönnettiin 25 hankkeelle. Avustettavia hankkeita on eri puolilla Pirkanmaata. Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä kuormitusta vähentävissä pintavesihankkeissa.

- Hakemuksia tuli monipuolisesti erilaisiin kunnostustoimenpiteisiin ja hankkeiden kokonaiskustannusarviot vaihtelivat muutamasta tuhannesta reiluun sataan tuhanteen euroon, kertoo ylitarkastaja Anu Peltonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

ELY-keskuksien käytettävissä olevaan avustusmäärärahaan vaikuttavat saapuneiden avustushakemusten määrä, hankkeiden merkittävyys ja niiden kustannukset. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö jakavat määrärahat ELY-keskuksille. Ympäristöministeriön rahoitusta jaettiin Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 21 hankkeelle noin 275 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta jaettiin 4 hankkeelle noin 110 000 euroa.

Avustusta on myönnetty ensisijaisesti niihin kohteisiin, joiden tila on vesien ekologisen tilaluokituksen mukaan tyydyttävä tai välttävä. Lisäksi avustuksilla on edistetty pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa.

- Pohjavesialueiden ajantasaiset suojelusuunnitelmat ja niiden pohjavesialuekohtaiset toimenpideohjelmat ovat tärkeitä pohjaveden suojelun kannalta koko Pirkanmaan alueella. Osalla kunnista suojelusuunnitelmat alkavat olla jo ikääntyneitä, ja ne kaipaavat päivittämistä. Valtakunnallinen pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamistyö on Pirkanmaalla loppusuoralla, ja joihinkin pohjavesialueisiin on tullut myös tätä kautta muutoksia, toteaa ylitarkastaja Nina Nenonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.            

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.

Pirkanmaalla avustettavat hankkeet ja tuensaajat

Ympäristöministeriön rahoitus

 • Kangasalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen, Kangasala - Kangasalan kaupunki
 • FRESHABIT LIFE IP-hanke 2020-2021 (3. jakso), Pälkäne, Valkeakoski, Lempäälä - Vanajavesisäätiö
 • Hulppojärvi, aukaistujen uomien pinnalle nousseen irtoaineksen poisto ja lahden järvisammaleen poisto, Ikaalinen - Risto Lilja
 • Härköslahden vedenlaadun parantaminen, Virrat - Härkösen kyläyhdistys ry
 • Iso-Savijärven niitto 2020-2022, Lempäälä, Valkeakoski - Iso-Savijärven kunnostusyhdistys ry
 • Iso-Somerojärven kunnostus, Parkano - Iso-Somerojärven suojelu- ja hoitoyhdistys ry
 • Jouttenuksen syvänteen kemiallinen käsittely, syvänteiden ilmastus, vesikasvien poisto sekä hoitokalastus, Ruovesi - Jouttenuksen järviketjun suojeluyhdistys ry
 • Kaukajärven vedenlaadun selvittäminen, Tampere - Vehmaisten osakaskunta
 • KUNNOSTUS 1 - Vesien kunnostuksen edistäminen Ikaalisten reitillä vuonna 2020-2022 - KVVY ry
 • Maatialanlahden niitto, Nokia - Kankaantaa-Maatialan kalastuskunta
 • Myllyojan kunnostus Rikalanlammi-Näsijärvi väliseltä osalta, Tampere - Leppälahden osakaskunta
 • Mäyhäjärven vesikasvien poisto ja ilmastus, Lempäälä - Mäyhäjärven suojeluyhdistys ry
 • Punkalaitumen Oriniemenjoen virtavesikunnostusrakenteiden huolto ja korjaus, Punkalaidun - Punkalaitumen Pohjoinen Maamiesseura ry
 • Pälkäneen Pitkäjärven kunnostaminen 2020, Pälkäne - Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry
 • Rikalan kanavan avaamissuunnitelman päivitys, Lempäälä - Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry
 • Ryyty1 jatko, vesikasvien niitto Ryydynpohjan alueella, Ylöjärvi - Tapio Anttila
 • Sammakkajärven kasvillisuuden poisto, Punkalaidun - Liitsolan osakaskunta
 • Uiherlanlahden ja Uiherlanjoen yläosan kunnostus, Orivesi - Uiherlan osakaskunta
 • Vehkajärven kunnostus- ja patohanke, Punkalaidun - Vehkajärven Suojeluyhdistys ry
 • Vesikasvien niitto Pyhäjärven Kirkkolahdella, Vesilahti - Kirkonkylän-Onkemäen osakaskunta
 • Ylimmäisen Savijärven kunnostus, Juupajoki - Savijärvi Pro ry

Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus

 • Herralanvirran patoalueen kehittäminen, Lempäälä - Lempäälän kunta
 • Iso-Tarjannevesi -hanke vedenkorkeuksien ennallistamiseen - KVVY ry
 • Saikkalanjoen kunnostus, Sastamala - Sastamalan kaupunki
 • Vesijärven säännöstelyn kehittäminen - jatkohanke, Kangasala - Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi ry

Lisätietoja:

Pintavedet:

 • Vesienhoidon asiantuntija Salla Taskinen, p. 0295 036 150, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 • Ylitarkastaja Anu Peltonen, p. 0295 036 367, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavedet:

 • Suunnittelija Annika Anttila, p. 0295 036 321, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi (tavoitettavissa 20.-22.5.)
 • Ylitarkastaja Nina Nenonen, p. 0295 036 323, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi (tavoitettavissa 25.5. alkaen)

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)